Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Niedziela 27.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze oferty - Zadanie 4

POWIATOWY URZĄD PRACY

w Stargardzie Szczecińskim

ulica Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91/ 578-40-14, fax 91/ 578-05-37, e-mail: urzad@pupstargard.pl

 

Znak sprawy: PRP.2430.2.20.2013.SzM/IT   Stargard Szczeciński, dnia 04 lipca 2013r.

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego wraz oprogramowaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim” ZADANIE 4 część IV zamówienia PAMIĘĆ RAM

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. (zwana dalej ustawą) uprzejmie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 2 złożoną przez Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k  z siedzibą ulica Tama Pomorzańska 26, 70-952   Szczecin.

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawa sprzętu informatycznego wraz oprogramowaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim”ZADANIE 4 część IV zamówienia PAMIĘĆ RAM w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie oraz zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Szczecinie, adres: ulica Tama Pomorzańska 26, 70-952   Szczecin z ceną: 9.225,00 zł – 100 pkt;

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a Jego oferta jest zgodna z przepisami ustawy oraz odpowiada treści SIWZ należało wybrać ofertę 2 Wykonawcy: Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Szczecinie, adres: ulica Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy.

 

Zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego.

Patrycja Gross – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim

/public/get_file.php?id=230522

 

 

Wytworzył:
Marta Szczepińska-Pieniążek
(2013-07-04)
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2013-07-04 13:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Sagat
(2013-07-04 13:59:05)
 
 
ilość odwiedzin: 478792

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X