Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Sobota 18.04.2015

zaawansowane

Zarządzenia wydane w 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 w sprawie weryfikacji i oceny składanych wniosków o refundację kosztów wyposażenia i i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Radosław Karaś
(2009-02-20 07:59:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Radosław Karaś
(2009-02-20 08:09:42)

Zarządzenie nr 02/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-11 12:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2009r.w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości jednego punktu w złotych, punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim od 1 stycznia 2009r
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-11 13:32:06)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Stargardzie Szczecińskimz dnia 10 marca 2009r.w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-11 13:43:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Sagat
(2009-12-11 13:43:35)

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Stargardzie Szczecińskimz dnia 10 marca 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-11 14:36:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 09:35:33)

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Stargardzie Szczecińskimz dnia 10 marca 2009r.w sprawie powołania kolejnego członka do Komisji Socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Wytworzył:
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 09:28:52)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE nr 07/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Stargardzie Szczecińskimw z dnia 10 marca 2009 r .zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 09:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE nr 08/2009Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Stargardzie Szczecińskimz dnia 14 maja 2009 r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki)rachunkowości
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 09:44:55)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE Nr 9/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskimz dnia 15 czerwca 2009r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 09:51:51)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Stargardzie Szczecińskimz dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 11:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 11/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu PracyStargardzie Szczecińskimz dnia 16 czerwca 2009 r.w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Dariusz Sagat
(2009-12-14 14:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE_nr 12_w sprawie okresowej oceny pracowników.pdf
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Paweł Korytkowski
(2010-01-28 12:10:49)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE Nr 13 w sprawie zmiany i wprowadzenia nowych haseł i symboli w JRWA.pdf
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Paweł Korytkowski
(2010-01-28 12:12:33)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE_NR 14_w sprawie okresowej inw.w drodze weryf.sald.pdf
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Paweł Korytkowski
(2010-01-21 10:33:48)
Ostatnio zmodyfikował:

ZARZĄDZENIE NR15_powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych ....pdf
Wytworzył:
Dyrektor PUP
Udostępnił:
Paweł Korytkowski
(2010-01-29 10:20:37)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJDrukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 315457